Daňová optimalizácia

     Optimalizácia daňovej povinnosti je analytická práca, ktorej cieľom je definovanie legálnych ciest vedúcich k zníženiu daňového zaťaženie osoby povinnej platiť daň a zahŕňa nasledovné:
 • Analýza podnikateľských aktivít klienta.
 • Tvorba návrhov optimalizácie daňovej povinnosti.
 • Analýza právnych rizík vyplývajúcich z používania navrhnutého modelu pre optimalizáciu daňovej povinnosti.
.

Naše služby poskytujeme v nasledovných oblastiach


  
 • Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby (typ A) - závislá činnosť
 • Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby (typ A) - závislá činnosť v zahraničí
 • Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby (typ A) - iné príjmy
 • Daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby ( typ B - SZČO)
 • Daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby
 • Výpočet splatnej dane
 • Výpočet odloženej dane
 • Daňové priznania a hlásenia k dani z pridanej hodnoty
 • Daňové priznania k dani z motorových vozidiel
 • Daň zo závislej činnosti – ročné zúčtovanie pre zamestnancov.
 • Výpočet preddavkov na daň z príjmu pre právnické osoby, pre fyzické osoby.
 • Daňové priznania k dani z nehnuteľností.