Home


Nestrácajte čas "papierovaním",

             venujte sa tomu, čo vám prináša zisk...
                                        
                                   Forma spolupráce

  • Osobné návštevy u klienta v dohodnutých časových intervaloch, podľa potreby.
  • Príprava a odovzdanie účtovných dokladov zo strany klienta v dohodnutej forme.
  • Práca na informačnom systéme klienta formou vzdialeného prístupu.
  • Vedenie účtovníctva v našom informačnom systéme, s individuálnymi nastaveniami podľa potrieb klienta.


Prečo si vybrať práve nás?


  • Spracovanie účtovníctva máte bez starostí - v dohodnutom termíne  si vyzdvihneme účtovné doklady, spracujeme a vrátime Vám ich spolu       s mesačnými prehľadmi.
  • Pri zastupovaní pred štátnymi inštitúciami, celú komunikáciu s nimi zabezpečíme za Vás.
  • Upozorníme Vás na Vaše daňové a odvodové povinnosti.
  • Všetky výstupy z účtovníctva zabezpečíme aj v anglickom jazyku v tlačenej aj elektronickej forme.
  • Naša spoločnosť ručí v plnom rozsahu za správnosť spracovania účtovníctva, zároveň má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu do výšky 25 000 eur.Daňové správy


Kurzový lístok ECB

Webovú adresu špecifikácie modulu gadget sa nepodarilo nájsť

Ekonomické správy