Daňové priznania

Pri poskytovaní služieb v daňovej oblasti zabezpečujeme:
daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby (typ A - zamestnanci, typ B - SZČO)
daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby
výpočet splatnej dane
výpočet odloženej dane
položky zvyšujúce a znižujúce základ dane
daň z pridanej hodnoty
daň z motorových vozidiel
daň zo závislej činnosti – ročné zúčtovanie pre zamestnancov
výpočet preddavkov na daň z príjmu pre právnické osoby, pre fyzické osoby
daň z nehnuteľností


Comments