Jednoduché účtovníctvo

Vedenie agendy jednoduchého účtovníctva zahŕňa
  
 • Kontrola správnosti podkladov dodaných              k zaúčtovaniu.
 • Spracovanie peňažného denník.
 • Vedenie pokladničnej knihy.
 • Vedenie knihy pohľadávok a záväzkov.
 • Evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní k DPH.
 • Spracovanie štatistických hlásení.
 • Spracovanie príkazov na úhradu.
 • Zaradenie majetku, evidencia dlhodobého majetku.
 • Optimalizácia daňovej povinnosti.
 • Spracovanie mesačných, prípadne štvrťročných výstupov podľa požiadaviek klienta v tlačenej       a elektronickej forme aj v anglickom jazyku.
 • Zasielanie výstupov a inej korešpondencie            v elektronickej forme.
 • Spracovanie závierkových operácií.
 • Spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a príslušných výkazov.