Poradenstvo


  Naša spoločnosť poskytuje aj konzultačné služby v rôznych oblastiach. Konzultačné služby pomáhajú nájsť riešenia konkrétnych odborných problémov. Týmito problémami je obvykle spôsob účtovania, oceňovania alebo vykazovania určitej ekonomickej udalosti.Poradenské služby poskytujeme v oblastiach

   
  • Účtovné a ekonomické poradenstvo.
  • Podnikateľské poradenstvo.
  • Spracovanie finančného plánu a cash-flow.
  • Poradenstvo pri minimalizácií daňových účinkov transakcií, ktoré klient realizuje.
  • Poradenstvo pri vypracovávaní, resp. vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovnej evidencie.
  • Spracovanie podnikateľského plánu.