Účtovný dozor

     S cieľom včas identifikovať možný vznik chýb, ktoré sa môžu permanentne prejavovať v ďalšom účtovaní, naša spoločnosť ponúka exkluzívnu službu v podobe odborného dozoru pri výkone účtovníckych a daňových prác vo Vašej firme.


     V rámci účtovného dozoru ponúkame
 
 • Analýza fungovania účtovného systému spoločnosti.
 • Okamžité odstránenie odhalených nedostatkov.
 • Kontrola účtovníctva na týždennej / mesačnej / štvrťročnej báze.
 • Poradenstvo a konzultácie.
 • Pomoc pri zostavení účtovnej závierky.
 • Príprava podkladov pre daňové priznanie.
 • Zabezpečenie súčinnosti s daňovým poradcom    a audítorom.
 • Prevzatie zodpovednasti za správnosť dozorovaného účtovníctva.
 • Súčinnosť pri daňovej kontrole.
 • Komunikáciu s daňovým úradom a poisťovňami.
 • Finančnú analýzu a reporting.