Víza

Víza služby poskytujeme v oblastiach


  • Prechodný pobyt na území SR.
  • Trvalý pobyt na území SR.
  • Pracovné povolenie.
  • Overenie pozvania pre služobné účely pre krajiny s osobitným vízovým režimom.
  • Zabezpečenie víz.
  • Konzultácie a poradenský servis.